Publikacje

Autor: Dr n. med. Liwia Minch

Publikacje:

Sarul M, Minch L, Park HS, Antoszewska-Smith J.: Effect of the lenght of orthodontic mini-screw implants on their long-term stability: A prospective study.
Angle Orthod. 2014 Apr 21

Liwia Minch, Joanna Antoszewska, Beata Kawala, Romuald Będziński.: Biomechanika retrakcji oraz intruzji wychylonych
zębów siecznych u pacjentów z brakami skrzydłowymi i osłabionym przyzębiem. Opis przypadków W:XII Konferencja "Biomateriały i mechanika w stomatologii". Ustroń [18-21.10.] 2012. Program i streszczenia referatów; s.58 poz.38


Liwia Minch, Marzena Lachowska, Joanna Antoszewska, Beata Kawala.: Postępowanie w przypadku zaburzeń liczby zębów oraz czasu i miejsca ich wyrzynania się : na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych Mag.Stomatol. 2012 R.22 nr 2; s.18-22

Liwia Minch, Paulina Trześniewska, Beata Kawala, Małgorzata Radwan-Oczko, Joanna Antoszewska.: Częstość występowania wad zgryzu u pacjentów dorosłych z chorobą przyzębia = Frequency of malocclusion of adult patients with periodontitis J.Stomatol. 2012 Vol.65 no.2; s.294 poz.6 XXXIII Konferencja Sekcji Ortopedii Szczękowej. Kraków, 24-25 maja 2012 r.

Piotr Puszkiel, Krzysztof Kachniarz, Liwia Minch.: Zastosowanie łuku utility do korekcji linii pośrodkowej = The application of utility wire for correction midline W:16. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Poznań, 27-30. 09. 2012; s.43-44 poz.29

Liwia Minch, Agnieszka Sieja, Beata Kawala, Joanna Antoszewska.: Skojarzone leczenie ortodontyczno-periodontologiczne - opis przypadku = Combined orthodontic-periodontal treatment - case report W:16. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Poznań, 27-30. 09. 2012; s.39 poz.18

Liwia Minch, Joanna Antoszewska.: Biomechanika intruzji wychylonych górnych zębów siecznych u pacjentów z chorobą przyzębia = Biomechanics of intrusion of protruded upper incisors in periodontally compromised patients W:16. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Poznań, 27-30. 09. 2012; s.24-25

Liwia Minch, Jakub Hadzik, Amadeusz Pławski, Beata Kawala, Joanna Antoszewska.: Zastosowanie wszczepów zębowych jako zakotwienia w interdyscyplinarnym leczeniu - przegląd piśmiennictwa Stomatol.Współcz. 2011 Vol.18 nr 6; s.39-42

Romuald Będziński, Liwia Minch, Jakub Słowiński, Beata Kawala, Krzysztof Ścigała.: Analiza wartości i rozkładu sił oddziaływania aparatu ortodontycznego na zęby W:Program i materiały XI Konferencji Naukowa "Biomateriały i mechanika w stomatologii". Ustroń, 6-9 października 2011 r.; s.18 poz.4

Liwia Minch, Marzena Lachowska, Anna Kuterek, Beata Kawala.: Użyteczność komponenty estetycznej wskaźnika ortodontycznych potrzeb leczniczych w grupie studentów uczelni wrocławskich Dent.Med.Probl. 2011 Vol.48 no.1; s.37-44

Beata Kawala, Liwia Minch, Joanna Antoszewska.: Temporomandibular dysfunction and malocclusion in young adult males - a clinical examination in a medical experiment Adv.Clin.Exp.Med. 2011 Vol.20 no.5; s.635-639

L[iwia] Minch, J[oanna] Antoszewska, Beata Kawala, R. Będziński, J. Słowiński, Ś. Ścigała.: Analiza wpływu siły wyzwalanych przez stały aparat ortodontyczny na tkanki przyzębia = Analysis of orthodontic forces as the factors loading periodontal tissues W:15. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Zamość, 15-18.09.2011; s.53-54 poz.R19

Liwia Minch, Beata Kawala.: Leczenie wad zgryzu W:Wpływ wad wrodzonych i nabytych części twarzowej czaszki na mowę ; pod red. Teresy Matthews-Brzozowskiej i Beaty Kawali; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2010; s.163-173

Joanna Antoszewska, Beata Kawala, Liwia Minch.: Selected aspects of the oral environment in cleft palate patients - a problem evidently beyond dentists' scope Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2010 Vol.64; s.659-664

Liwia Minch, Paulina Trześniewska, Beata Kawala, Małgorzata Radwan-Oczko, Joanna Antoszewska.: Planowanie i prowadzenie leczenia ortodontycznego u pacjentów dorosłych po leczeniu periodontologicznym W:Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego "Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej". Białystok, 16-19.06.2010; s.32

Liwia Minch, Anna Biała, Małgorzata Nahorska, Beata Kawala.: Rosnąca popularność leczenia ortodontycznego - moda, presja rodziców, a może świadomość niedoskonałości własnego uzębienia? Mag.Stomatol. 2010 T.20 nr 7-8; s.40-46

Małgorzata Rzepecka-Skupień, Liwia Minch, Beata Kawala.: Wellness and quality of life in adult's orthodontic patients - developments of the orthodontic techniques W:Impact of the environment on lifestyle and wellness : monografia ; pod red. Leszka Bidzana; Lublin : NeuroCentrum, 2010; s.275-287

L[iwia] Minch, A. Kuterek, M. Lachowska, B[eata] Kawala.: Korelacja pomiędzy komponentą zdrowotną a estetyczną wskażnika IOTN u młodych dorosłych = Correlation between health and aesthetic component of IOTN in young adults W:14. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Warszawa 30 .09-03.10.2010; s.95-96 poz.P3.1

L[iwia] Minch, P[aulina] Trześniewska, A[gnieszka] Sieja, B[eata] Kawala, J[oanna] Antoszewska.: Diagnostyka periodontologiczna i ortodontyczna u pacjentów dorosłych z chorobą przyzębia = Periodontal and orthodontic diagnosis of patients with periodontitis W:14. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Warszawa 30 .09-03.10.2010; s.58-59 poz.R.4.2

J[oanna] Antoszewska, L[iwia] Minch, M[arcin] Mikulewicz.: Dental plague deposits depending on orthodontic treatment method Pol.J.Environ.Stud. 2009 Vol.18 no.1A; s.503-505 Second Scientific and Educational Conference "State of health of oral cavity and environments conditionals. Achievements of modern dentistry". Nałęczów, 24th-26th April 2008

Beata Kawala, Joanna Antoszewska, Liwia Minch.: Fluktuacja patogenów w środowisku jamy ustnej versus leczenie ortodontyczne W:III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej". Nałęczów, 23 kwietnia 2009 r.; Lublin : Drukarnia Akapit s.c., 2009; s.106 poz.PB08

Liwia Minch, Beata Kawala.: Leczenie stłoczeń zębowych z zastosowaniem językowych zamków samoligaturujących 2D - opis przypadku Czas.Stomatol. 2009 T.62 nr 3; s.197-201

Liwia Minch, Beata Kawala.: Diagnostyka oraz leczenie torbieli zawiązkowych u dzieci - na podstawie piśmiennictwa i własnych obserwacji Czas.Stomatol. 2009 T.62 nr 12; s.968-973

Beata Kawala, Joanna Antoszewska, Liwia Minch.: Wellness and growing expectations of patients to orthodontic treatment - lingual appliances - case report W:Cultural behaviors conditioning wellness : monografia ; pod red. Andrzeja Wolskiego; Lublin : NeuroCentrum, 2009; s.89-96

Liwia Minch.: Stan narządu żucia żołnierzy służby zasadniczej Stomatol.Współcz. 2008 Vol.15 nr 3; s.15-20

K. Kobus-Zaleśna, M[aciej] Kawala, L[iwia] Minch.: Prevalescens and type of malocclusion among children in the age of 8 and 12 years with unilateral cleft palate and among children without congenital abnormalities Pol.J.Environ.Stud. 2008 Vol.17 no.6A part 1; s.151-156 Second Scientific and Educational Conference "State of health of oral cavity and environments conditionals. Achivments of modern dentistry". Nałęczów, 24th-26th of April 2008

Beata Kawala, Aleksandra Rzeszut, Maciej Kawala, Liwia Minch, Anna Kozanecka, Teresa Matthews-Brzozowska.: Periodontologiczno-ortodontyczne leczenie pacjentów dorosłych - opis przypadku W:Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego "Środowisko a stan jamy ustnej. Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej". Białystok, 18-20 września 2008; s.82

Katarzyna Kobus-Zaleśna, Maciej Kawala, Liwia Minch.: Częstość występowania i rodzaj wad zgryzu u dzieci 8 i 12 letnich z całkowitym jednostronnym rozszczepem oraz u dzieci bez wad wrodzonych W:II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii". Nałęczów, 24-26 kwietnia 2008; Lublin : Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2008; s.356 poz.RA10

Joanna Antoszewska, Liwia Minch, Marcin Mikulewicz.: Akumulacja płytki nazębnej w zależności od metody leczenia ortodontycznego W:II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii". Nałęczów, 24-26 kwietnia 2008; Lublin : Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2008; s.72 poz.PA033

Beata Kawala, Aleksandra Rzeszut, Maciej Kawala, Liwia Minch, Anna Kozanecka, Teresa Matthews-Brzozowska.: Zespołowe leczenie pacjentów dorosłych - opis przypadku Czas.Stomatol. 2008 T.61 nr 9; s.652-655

Liwia Minch, Beata Kawala.: Językowe aparaty ortodontyczne - przegląd piśmiennictwa Czas.Stomatol. 2008 T.61 nr 7; s.504-508

Liwia Minch ; promotor prof. dr hab. n. med. Teresa Matthews-Brzozowska ; Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: Ocena stanu narządu żucia u żołnierzy służby zasadniczej [praca doktorska] Wrocław, 2007; 75 k.

Liwia Minch, Teresa Matthews-Brzozowska.: Częstość występowania wad zębowych u młodych dorosłych Stomatol.Współcz. 2007 T.14 nr 6; s.8-11

B[eata] Kawala, L[iwia] Minch, T[eresa] Matthews-Brzozowska.: Evaluation of an orthodontic treatment possibility due to place of living Pol.J.Environ.Stud. 2007 Vol.16 no.2C part 1; s.156-158 The Scientific Conference "Environmental factors and state of health of the oral cavity. Achievements in contemporary stomatology". Nałęczów, 25-27 April 2007

Joanna Antoszewska, Katarzyna Łoza-Sołtyk, Liwia Minch.: Nowoczesne postępowanie ortodontyczne: zamki lingwalne N/M u dorosłych ze stłoczeniami - opis przypadku = New approach in orthodontics: lingual N/M brackets in adult-crowding - case report W:Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii". Lublin, 23-24 listopad 2007 r.; s.11

Liwia Minch, Jan Piątkowski, Monika Rutkowska, Krzysztof Pakulski, Teresa Matthews-Brzozowska.: Liczne torbiele zawiązkowe - opis przypadku = Multiple dentigerous cysts of jaws - a case report W:Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii". Lublin, 23-24 listopad 2007 r.; s.154

Beata Kawala, Aleksandra Rzeszut, Maciej Kawala, Liwia Minch, Teresa Matthews-Brzozowska.: Interdyscyplinarne leczenie pacjentów dorosłych - opis przypadku = Interdisciplinary treatment of adult patients - a case report W:Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii". Lublin, 23-24 listopad 2007 r.; s.86

Joanna Antoszewska, Marcin Mikulewicz, Liwia Minch.: Akumulacja płytki bakteryjnej w zależności od metody leczenia ortodontycznego = Dental plague deposits depending on orthodontic treatment method W:Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii". Lublin, 23-24 listopad 2007 r.; s.10

Liwia Minch, Jerzy Dudek, Teresa Matthews-Brzozowska.: Wady zgryzu a artykulacja u żołnierzy służby zasadniczej Lek.Wojsk. 2007 T.84 nr 3; s.170-172

Beata Kawala, Liwia Minch, Teresa Matthews-Brzozowska.: Ocena dostępności leczenia ortodontycznego w zależności od miejsca zamieszkania W:Konferencja Naukowa "Czynniki środowiska a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii". Nałęczów, 25-27 kwietnia 2007 roku. Streszczenia; s.199 poz.195

Beata Kawala, Liwia Minch, Teresa Matthews-Brzozowska.: Promocja zdrowia jamy ustnej u rekrutów Ann.UMCS - Sectio D: Medicina 2007 Vol.62 suppl.18 no.3; s.274-277 poz.286 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Promocja zdrowia w różnych okresach życia. Lublin, 25-27 maja 2007 r.

J[oanna] Antoszewska, M[arta] Szumielewicz, L[iwia] Minch.: Zakotwienie maksymalne w terapii szkieletowego zgryzu otwartego. Opis przypadku W:11. Zjazd Towarzystwa Ortodontycznego. Lublin, 27-30 września 2007 r.; s.66-67 poz.P11

J[oanna] Antoszewska, M[arta] Szumielewicz, L[iwia] Minch.: Mikroimplanty systemu Absoanchor w leczeniu klasy II/2. Opis przypadku W:11. Zjazd Towarzystwa Ortodontycznego. Lublin, 27-30 września 2007 r.; s.65 poz.P9

Teresa Matthews-Brzozowska, Beata Kawala, Maciej Kawala, Liwia Minch.: Leczenie ortodontyczno-protetyczne dzieci - opis przypadku Stomatol.Współcz. 2006 supl.2; s.43-45 10. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Warszawa, 28.09 - 01.10.2006

Joanna Antoszewska, Liwia Minch.: Literature-based clinical application of microimplants in treatment of different malocclusions Dent.Med.Probl. 2006 Vol.43 no.1; s.11-14

Liwia Minch, Beata Kawala.: Ocena typów okluzji u poborowych As Stomatol. 2006 R.4 nr 5; s.22-23

Liwia Minch, Beata Kawala, Anna Król-Nelke, Teresa Matthews-Brzozowska.: Metody intruzji zębów przednich u pacjentów dorosłych - przegląd piśmiennictwa Ann.UMCS - Sectio D: Medicina 2006 Vol.60 [właśc.61] suppl.16 [właśc.17] no.4; s.482-484 poz.457

J. Iwanicki, P. Puszkiel, L[iwia] Minch.: Powtarzalności pomiarów cefalometrycznych w analizie zdjęcia bocznego głowy między metodami: tradycyjną, oraz cyfrową pośrednią i bezpoiśrednią W:IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia. Wisła, 19-22 maja 2005; s.64

Liwia Minch, Monika Karolonek.: Występowanie wad zgryzu u wybranej grupy żołnierzy służby zasadniczej W:IX Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych. Wrocław, 2-4 IV 2004; s.76 poz.3

Katarzyna Golusik, Agnieszka Brycka, Liwia Minch, Małgorzata Rzepecka.: Skuteczność dystalizacyjna wyciągu zewnątrzustnego oraz przerzutu podniebiennego - porównanie W:VIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych. Wrocław, 28-30 III 2003; s.75 poz.7

Wróć do listy lekarzy