Publikacje

Autor: Dr n.med. Mateusz Zachara

Wykaz publikacji

Piotr Wójcicki, Mateusz Zachara.: Chirurgiczne leczenie nowotworów powiek Leczenie Ran 2009 T.6 nr 2; s.80 XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Łódź, 17-19 września 2009 r.

Henryk Szlemp, Piotr Drozdowski, Mateusz Zachara, Michał Knakiewicz.: Usunięcie ciała obcego przełyku u dziecka z pełnym żołądkiem - opis przypadku Ostry Dyżur 2009 T.2 nr 3; s.64-67 Pkt. MNiSW/KBN: 6.000

Piotr Wójcicki, Mateusz Zachara.: Surgical treatment of eyelid tumors J.Craniofac.Surg. 2010 Vol.21 no.2; s.520-525 IF: 0.772 Pkt. MNiSW/KBN: 20.000

Piotr Wójcicki, Mateusz Zachara.: Surgical treatment of patients with Parry-Romberg syndrome Ann.Plast.Surg. 2011 Vol.66 no.3; s.267-272 IF: 1.318 Pkt. MNiSW/KBN: 20.000

Mateusz Zachara, Kazimierz Kobus, Piotr Wójcicki.: Evaluation of TNF-α and its receptors concentration in blood serum of basal cell cancer patients Can.J.Plast.Surg. 2011 Vol.19 suppl.A; s.80A-81A poz.IO34.5 16th Congress of the International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery. Vancouver (Canada), 21-27 May 2011

Mateusz Zachara, Piotr Drozdowski, Mariusz Wysocki, Ireneusz Siewiera, Piotr Wójcicki.: Anatomiczna zmieność perforatorów płata przedniobocznego uda - badanie na zwłokach ludzkich Leczenie Ran 2011 T.8 supl.2; s.S16 poz.35 XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Warszawa, 19-21 października 2011 r.

Mariusz Wysocki, Małgorzata Kuźlan, Marta Wilczyńska, Wojciech Berendt, Mateusz Zachara, Piotr Wójcicki.: Zasady postępowania w urazach rąk w Klinice i Oddziale Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdroju Leczenie Ran 2011 T.8 supl.2; s.S13 poz.28 XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Warszawa, 19-21 października 2011 r.

Ireneusz Łątkowski, Mateusz Zachara, Piotr Drozdowski.: Chirurgiczne leczenie wywijania powiek spowodowanego rybią łuską. Opis czterech przypadków Chir.Plast.Oparzenia 2013 T.1 nr 1; s.9 XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Kazimierz Dolny, 18-19 września 2013 r.

Piotr Wójcicki, Piotr Drozdowski, Michał Knakiewicz, Małgorzata Kuźlan, Mateusz Zachara.: Ciężkie skalpacyjne urazy kończyn dolnych Chir.Plast.Oparzenia 2013 T.1 nr 1; s.36 XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Kazimierz Dolny, 18-19 września 2013 r.

Ireneusz Siewiera, Dariusz Rychlik, Mariusz Wysocki, Mateusz Zachara, Michał Knakiewicz, Piotr Drozdowski, Małgorzata Kuźlan, Wojciech Berendt, Karolina Wójcicka, Maciej Pawlicki, Piotr Wójcicki.: Osteoplastyka wyrostka zębodołowego szczęki u dzieci z rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia Chir.Plast.Oparzenia 2013 T.1 nr 1; s.26 XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Kazimierz Dolny, 18-19 września 2013 r.

Mateusz Zachara, Piotr Drozdowski, Mariusz Wysocki, Ireneusz Siewiera, Piotr Wójcicki.: Anatomical variability of the anterolateral thigh flap perforators between sexes: a cadaveric study Eur.J.Plast.Surg. 2013 Vol.36 no.3; s.179-184

Piotr H. Drozdowski, Mateusz G. Zachara, Małgorzata Kuźlan, Piotr Wójcicki.: Marjolin's ulcer: a non-frequent manifestation of a carcinomatous transformation in a chronic wound - description of three cases and literature review Pol.Ann.Med. 2013 Vol.20 no.2; s.135-140 Pkt. MNiSW/KBN: 6.000

Piotr Wójcicki, Magdalena Ossowska-Wachowicz, Karolina Wójcicka, Ireneusz Siewiera, Mariusz Wysocki, Mateusz Zachara, Michał Knakiewicz, Piotr Drozdowski, Dariusz Rychlik.: Osteoplastyka wyrostka zębodołowego szczęki u dzieci z rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia W:II Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii. Kraków, 20-22 marca 2014 r. Program [i streszczenia]; s.44

Mateusz G. Zachara, Piotr H. Drozdowski, Ireneusz T. Łątkowski.: Surgical management of ichtyosis-related ectropion. Description of four cases and a literature review J.Plast.Surg.Hand Surg. 2014 Vol.48 no.3; s.179-182 IF: 0.521 Pkt. MNiSW/KBN: 15.000

Iwona Pirogowicz, Maria Jeżowiecka, Michał Pomorski, Mateusz Zachara, Agata Bury, Hanna Garstka, Wojciech Mazik, Andrzej Steciwko.: Czynne i bierne narażenie kobiet ciężarnych na dym tytoniowy - badanie dwuośrodkowe Pol.Arch.Med.Wewn. 2004 T.112 supl.; s.447 XXXV Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich. Katowice, 9-12 września 2004; III Krajowa Konferencja Szkoleniowa Towarzystwa Internistów Polskich "Interna 2004"

Iwona Pirogowicz, Maria Jeżowiecka, Michał Pomorski, Agnieszka Mastalerz-Migas, Mateusz Zachara, Agata Bury, Hanna Garstka, Wojciech Mazik, Andrzej Steciwko.: Czynne i bierne narażenie kobiet ciężarnych na dym tytoniowy - badanie dwuośrodkowe Przegl.Lek. 2004 T.61 nr 10; s.1016-1019 V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Tytoń a zdrowie - aktywne i bierne palenie". Poznań 18-19.11.2004 roku Pkt. MNiSW/KBN: 5.000