Implantologia

Implanty zębowe

Tytanowe śruby stanowiące substytut korzenia zęba. Wkręcane są w kość w znieczuleniu miejscowym. Ulegają one integracji z kością po upływie od kilku tygodni do kilku miesięcy. Umożliwiają wraz z różnymi typami prac protetycznych (korony, mosty, protezy) odbudowę pojedynczych braków zębowych, bardziej rozległych braków oraz rehabilitację pełnego bezzębia. Stosujemy systemy implantologiczne następujących marek: Friadent (Ankylos , Xive), Alpha Bio, Straumann, 3I.

Zabiegi implantologiczne planujemy w oparciu o badanie tomografii komputerowej i program do nawigacji komputerowej, co daje możliwość wirtualnego przeprowadzeni zabiegu .

Odbudowa kości

Istnieją przypadki, w których z powodu braku kości nie ma możliwości implantacji. W takich sytuacjach konieczne jest przeprowadzenie zabiegu regeneracji kości. Do tej dużej grupy zabiegów należą:

  • wszczepy materiałów zastępujących kość ( kość liofilizowana, preparaty syntetyczne)
  • przeszczepy własnej kości pacjenta pobranej z innej okolicy jamy ustnej

Przy zastosowaniu wyżej wymienionych technik możliwa jest:

  • podniesieni dna zatoki szczękowej metodą zamknięta i otwartą
  • zwiększenie objętości wyrostka zębodołowego we wszystkich jego wymiarach w zależności od potrzeb
  • zaopatrzenie ubytków poekstrakcyjnych, pourazowych i pozapalnych

Stosujemy większość istniejących metod zabiegowych np. (ring technique, bloki kostne, rozszczepienie wyrostka zębodołowego, lift zatoki szczękowej).

Usługi wszczepienia implantów oferujemy w klinice we Wrocławiu i Kłodzku.