Dr Michał Chrobak poprowadził wykłady i szkolenia z Implantacji w strefie estetycznej-poziom zaawansowany, podczas Curriculum ITI w Warszawie