Zobacz efekty naszego leczenia

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pracami wykonanymi w naszej Klinice.

Ortodoncja

Klasa II stłoczenia 2

Klasa II stłoczenia 1

Implanty

Implant w pozycji lewej górnej dwójki

Implanty w pozycji górnych dwójek

Recesje

Pokrycie recesji dziąsłowej

Licówki

Leczenie interdyscyplinarne

Licówki, korony pełnoceramiczne

Leczenie interdyscyplinarne

Aparat językowy ( lingwalny ) i licówki ceramiczne

Odbudowa uzębienia implantami i koronami ceramicznymi

Odbudowa uzębienia implantami i koronami ceramicznymi