Rodzaje aparatów ortodontycznych

Aparaty przedsionkowe

Aparaty językowe

Aparaty retencyjne

Aparaty ruchome