Implantacja w strefie estetycznej – właściwe zarządzanie tkankami jako klucz do sukcesu / Kurs teoretyczno – praktyczny
Dr n. med. MSc Michał Chrobak
25-26.11.2022 – Warszawa