„Leczenie interdyscyplinarne – gdzie teraz jesteśmy?”
Dr n.med. Liwia Minch
Warszawa, 16-17.06