Dr Alicja Grzybowska podczas weekendu mogła przez chwilę odpocząć od mikroskopu biorąc udział w szkoleniu „Licówki porcelanowe – planowanie, preparacja, osadzanie”