dr. Ewa Minch

specjalista ortodoncji

Doświadczenie zawodowe:

  • absolwentka Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu
  • specjalista I stopnia w zakresie stomatologii ogólnej
  • specjalista II stopnia w zakresie ortodoncji
  • specjalista ortodoncji w Poliklinice Stomatologicznej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
  • kierownik specjalizacji wielu lekarzy specjalizujących się w dziedzinie ortodoncji

Członkostwo:

  • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne www.pts.net.pl
  • Polskie Towarzystwo Ortodontyczne www. pto.info.pl
  • Polskie Towarzystwo Dysfunkcji Narządu Żucia www.dysfunkcje.pl

Zainteresowania:

Czynnościowe leczenie dzieci, które umożliwia wpływanie na prawidłowy wzrost twarzoczaszki i układu stomatognatycznego, co często pomaga uniknąć ekstrakcji zębów w dalszym etapie leczenia. Leczenie parafunkcji i dysfunkcji, ze szczególnym uwzględnieniem dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych.