Dr n.med. Mateusz Trafalski

Specjalista chirurgii stomatologicznej

Doświadczenie zawodowe:

  • Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu
  • Specjalista Chirurgii stomatologicznej
  • Asystent w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • Uczestnik kursów i szkoleń z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz protetyki stomatologicznej

Członkostwo:

  • International Team of Implantology
  • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Zainteresowania:

  • Chirurgia stomatologiczna
  • Implantologia stomatologiczna
  • Protetyka stomatologiczna